top of page

Kontakt

Póšfa 7
Holice, 93034
info@telekomunikacie.info

Tel: +421 31 381 381 5
Fax: +421 31 5547 705

  • Facebook Classic
  • c-facebook
Napíšte nám:

(informácie, overenie dostupnosti, cenové ponuky, objednávky, reklamácie, nápady)

Your details were sent successfully!

Zoznam poradenských centier

Bratislavský kraj

E-mail: 

Ipeľská 11

Bratislava

821 07

 

ipelska.ba@telekomunikacie.info

Budovateľská 195

Most pri Bratislave

900 46

 

mostpriba@telekomunikacie.info

Bojnícka 10

Bratislava

831 04

 

bojnicka.ba@telekomunikacie.info

Trnavský kraj

E-mail: 

Póšfa 7 

Holice

930 34

 

holice@telekomunikacie.info

Továrenská 511

Gabčíkovo

930 05

 

gabcikovo@telekomunikacie.info

Banskobystrický kraj

E-mail: 

Mlynské nivy 17

Veľká Lehota

966 41

 

velka.lehota@telekomunikacie.info

bottom of page