top of page
Služby
 • Akvizícia nových zákazníkov

 • Telepredaj

 • Cross-sale

 • Up-sale

 • Upomínanie pohľadávok

 • Vymáhanie pohľadávok

 • Telefonický prieskum trhu

 • Helpdesk

 • Hotline

 • Objednávkové linky

 • Mystery shopping

 • Mystery call

 • Retenčné programy

 • Dohodnutie obchodných stretnutí

 • Uvítacie hovory

 • Služby zákazníkom

 • Infolinka

Služby pre inbound aj outbound hovory a ich kontrolu

Stratégia. Organizácia. Globalizácia.

bottom of page